گلشن شهری است که در سال ۱۳۸۹ بر پایه دستور دولت در بخش مرکزی شهرستان دهاقان در استان اصفهان از بهم پیوستن سه روستای موسی‌آباد، دولت‌آباد و مهدی‌آباد ایجاد شده‌است. این شهر، نود و نهمین شهر استان اصفهان است و به عنوان قطب گلخانه سازی ایران شناخته میشود.

جمعیت کل شهر گلشن بر اساس سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در ایران، ۵۴۳۷ نفر است که تعداد ۲۷۸۲ نفر آن را مردان و تعداد ۲۶۵۵ نفر آن را زنان در قالب ۱۷۳۶ خانوار با بُعد ۱/۳  تشکیل می‌دهند که نسبت جنسیِ ۸/۱۰۴ را نشان می‌دهد.