برچسب » شورا

ديدار با فرماندار جديد شهرستان مهندس جمشيديان
1 سال قبل
حل موضوع تارکین تحصیلی در شهر گلشن
1 سال قبل
شهردار گلشن :

حل موضوع تارکین تحصیلی در شهر گلشن

با رویکرد حل موضوع تارکین تحصیلی در شهر گلشن جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان در شهرداری گلشن برگزار گردید

حضور در منزل پدر شهید مجتبی امامی موسی آبادی
1 سال قبل
تجلیل از آتش نشانان شهرداری گلشن
1 سال قبل
روابط عمومی شهرداری گلشن :

تجلیل از آتش نشانان شهرداری گلشن

.