برچسب » فرماندار

ديدار با فرماندار جديد شهرستان مهندس جمشيديان
1 سال قبل
حل موضوع تارکین تحصیلی در شهر گلشن
1 سال قبل
شهردار گلشن :

حل موضوع تارکین تحصیلی در شهر گلشن

با رویکرد حل موضوع تارکین تحصیلی در شهر گلشن جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان در شهرداری گلشن برگزار گردید

بازدید مديرکل مدیریت بحران استانداری از مسیل شهر گلشن
1 سال قبل