برچسب » کارآفرینی

آشنایی با ابراهیم باقریان هنرمند چیره دست و خوش ذوق شهر گلشن
2 سال قبل

آشنایی با ابراهیم باقریان هنرمند چیره دست و خوش ذوق شهر گلشن

هنرمند و کارآفرین دهاقانی طرح جدیدی از ساخت و سازهای کوبه‌ای با چوب‌های دور ریز رقم زده است که علاوه بر اشتغال‌آفرینی،تولید این ساز هم اکنون به مرحله صادراتی نزدیک می شود.